Badania sportowejpg

Badania Lekarskie dla sportowców:


Gabinet Lekarski - Barbara Bucholz - tel. 608 072 117


Każdy zawodnik chcący wyczynowo trenować określoną dyscyplinę sportu musi przejść badania lekarskie dopuszczające go do uczestnictwa w treningach i zawodach.

Pierwsze badania dzieci i młodzieży niepełnoletniej przeprowadza się w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

Badania są ważne do 6 m-cy.

Na pierwsze badania, a następnie raz w roku należy wykonać n/w badania laboratoryjne:

- badania krwi;

- badanie moczu;

- badanie OB;

- poziom cukru;

- EKG.

Z wynikami w/w badań oraz wypełnioną ankietą (wzór poniżej) należy zgłosić się do lekarza medycyny sportowej.

W trakcie badań sportowych lekarz na podstawie wyników badań laboratoryjnych i wywiadu udziela lub nie udziela zdolności do uprawiania sportu.

Po badaniu zawodnik otrzymuje książeczkę zdrowia sportowca.