kursyjpg

Tomaszowskie Stowarzyszenie Pływackie  od 2010 roku przeprowadziło szereg kursów z nauki i doskonalenia pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
W ramach Ogólnopolskiego Programu "Umiem Pływać" uczyliśmy pływać uczniów szkół Tomaszowa, Inowłodza, Rzeczycy, Królowej Woli, Brzustowa.
Kilkukrotnie organizowaliśmy kurs dla instruktorów pływania żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.

Tomaszowskie Stowarzyszenie Pływackie oferuje możliwość zorganizowania kursów:
- nauki pływania dla grup zorganizowanych;
- doskonalenia nauki pływania dla instruktorów pływania;

Cena i warunki kursów ustalane są indywidualnie.